Privacy Policy

Mimi's Beautysalon

Jouw nieuwe leven begint hier!

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mimi’s Beautysalon verwerkt van haar klanten. 

Indien je klant wordt van Mimi’s Beautysalon, of om een andere reden persoonsgegevens aan Mimi’s Beautysalon verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. 

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Mimi Seven 

Marlebrink 5

7544PE Enschede

Telefoonnummer: +310622942031

Emailadres: info@mimisbeautysalon.nl

KvK-nummer: 91846943

Persoonsgegevens die zij verwerkt 

Mimi’s Beautysalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Geboortedatum 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Gezondheidsgegevens 

– Voor- en nafoto’s 

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt 

Mimi’s Beautysalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan 

– Het afhandelen van uw betaling 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren 

– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten 

– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

– Het monitoren van de voortgang van de behandeling 

– Foto’s voor het gebruik op de website en Social Media 

Bewaartermijnen 

Mimi’s Beautysalon verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. 

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming 

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Mimi’s Beautysalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u  beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mimisbeautysalon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mimi’s Beautysalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

Wijzigingen 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mimi’s Beautysalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst). 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Mimi’s Beautysalon gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.    

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Mimi’s Beautysalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mimisbeautysalon.nl

Heeft u liever een printbare versie? 

Neem gerust contact met ons op zodat wij uw deze toe kunnen mailen. 

Regels van Mimi’s Beautysalon

Afspraak afzeggen? 

Indien u uw ingeboekte afspraak wilt afzeggen, kan deze tot maximaal 2 werkdagen van tevoren worden geannuleerd. Aangezien wij de ingeboekte tijd niet meer voor een ander doeleinde ingeboekt krijgen bij latere afmeldingen, moeten we de kosten van de boeking dan volledig in rekening brengen, ook wanneer u gebruik wilde maken van een cadeaubon. Annuleren kan via +310622942031 zowel met Whatsapp of telefonisch.

logo Mimi's Beautysalon

Nog vragen? Aarzel dan niet en maak een afspraak!